Jan H. Clausen

Revisor Jan H. Clausen

 

Stramning for leasede firmabiler:

Ved opgørelse af grundlaget for beskatning af fri bil som er leaset, tages der udgangspunkt i bilens
afgiftspligtige værdi ved leasingaftalens indgåelse.

Især leasingselskaber får store flåderabatter mv. og har derfor i nogle tilfælde kunnet anvende en lavere pris
end listeprisen som grundlag for beregning af registreringsafgiften. Dermed kan de også tilbyde lavere beskatningsgrundlag for en leaset fri bil, end beskatningsgrundlaget for personer der kører i tilsvarende købte biler.

Siden 2017 er registreringsafgiften for leasingbiler, genberegnet til markedsprisen senest 4 måneder efter indkøbet.
En forhøjelse af registreringsafgiften ved denne genberegning har hidtil ikke forhøjet beskatningsgrundlaget for fri bil.

For nye leasingbiler der anskaffes fra den 1. februar 2020 bliver dette ændret, og en forhøjelse af registreringsafgiften til markedsprisen ved genberegningen, vil fremover også medføre forhøjet grundlag for beskatning af fri bil.

Ifølge lovforslaget skønnedes stramningen af reglerne at medføre at firmabiler i gennemsnit får forhøjet  beskatningsgrundlaget med ca. kr. 27.000. For en topskattebetaler vil det betyde en årlig merskat på ca. kr. 3.800.

Der vil være store forskelle på, hvor meget de enkelte bilmodeller stiger. Nogle biler forventes stort set ikke
påvirket, men beskatningsgrundlaget for andre modeller vil stige langt mere en kr. 27.000.

Lettelse for elbiler og pluginhybridbiler:

Elbiler og pluginhybridbiler får lettelse i skatten foreløbig for perioden fra 1. april – 31. december 2020.
I denne periode nedsættes beskatningsgrundlaget med i alt kr. 40.000. For en topskatteyder med en marginalskat på f.eks. 56 % giver dette en skattebesparelse på ca. kr.4.200 for perioden på ni måneder.

Mere information

Vil du have yderligere oplysninger, eller har du brug for råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte mig.

Jan H. Clausen