Årsregnskab for alle

Årsregnskab for erhvervsvirksomheder.

Personlige virksomheder + IVS, ApS & A/S

 
 

Hvorfor årsregnskab

En årsrapport eller et årsregnskab er en redegørelse for en virksomheds aktiviteter i det forgangne regnskabsår. Årsregnskabet skal redegøre for virksomhedens nuværende økonomiske status, samt hvordan midlerne er blevet brug i årets løb. Årsregnskabet skal give et retvisende billede. Årsrapporterne har til hensigt at give indehavere, aktionærer og andre interesserede et indblik i virksomhedens aktiviteter og økonomiske formåen.

Det er virksomhedens ledelse der har ansvar for aflæggelse af årsregnskabet.

Årsregnskabet danner grundlag for indberetning af selvangivelsen.

Oplysningerne i årsregnskabet afstemmes med oplysningsbrevet fra skat.

 

Få mere at vide

Krav om årsrapport i selskaber

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er omfattet af Årsregnskabsloven og skal som minimum føre regnskab og udarbejde et årsregnskab, der viser alle de økonomiske aktiviteter, som virksomheden har haft i løbet af året. En virksomhed anses altid for erhvervsdrivende, hvis den er omfattet af selskabsloven, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller i øvrigt er erhvervsdrivende i henhold til lov.

Virksomheder skal for hvert regnskabsår, aflægge et årsregnskab og afgive en ledelsesberetning for virksomheden.

Årsregnskabet danner grundlag for indberetning af selvangivelsen.

 

Tal med en revisor i dag

Hvad er et årsregnskab?

 

Et årsregnskab redegør for virksomhedens økonomiske status og udarbejdes en gang årligt. Det indeholder som minimum en ledelsespåtegning, regnskabspraksis, resultatopgørelse og, balance.

Mere end 30 års erfaring
Blandt de bedste

Jeg tilbyder Professionel Service og Assistance

Jeg arbejder med indehavere og direktører i mindre virksomheder i mange forskellige brancher. Med mine over 30 års erfaring er jeg i stand til at hjælpe iværksættere og firmaer i næsten alle brancher.

Jeg har stor praktisk erfaring

Jeg har stor praktisk erfaring med

  • Årsregnskaber
  • Momsregnskaber
  • Skatteregnskaber 
  • Rådgivning

inden for en lang række brancher. Jeg gennemgår dit servicebrev og sikrer en korrekt årsopgørelse. Kontakt mig i dag og hør hvordan jeg kan hjælpe.

Tal med din revisor i dag

Professionel assistance

ERFAREN INDEHAVER

Jan H. Clausen

Jan H. Clausen

Revisor

Resume

Ansat og uddannet hos statsautoriseret revisionsvirksomhed gennem 12 år, og derefter indehaver af egen selvstændig virksomhed:  JHCrevision.

Jeg oprettede min virksomhed i 1986. I årene 1986 til 2013 ledede jeg virksomheden som registeret revisor. Jeg deponerede min registrering i 2013 og driver fortsat virksomheden.

Medlem af:

Danske Revisorer FSR

Send besked

7 + 4 =

Besøg

ADRESSE

Kongevejen 511, 2840 Holte

Ring

TELEFON

Phone: +45  22 31 04 04

Hvornår

KONTOR TID

Mandag-Fredag: Efter aftale (10-17)