Forstå de nye beskatningsregler for nye leasede firmabiler fra 1. februar 2020

Jan H. Clausen

Revisor Jan H. Clausen

 

Stramning for leasede firmabiler:

Ved opgørelse af grundlaget for beskatning af fri bil som er leaset, tages der udgangspunkt i bilens
afgiftspligtige værdi ved leasingaftalens indgåelse.

Især leasingselskaber får store flåderabatter mv. og har derfor i nogle tilfælde kunnet anvende en lavere pris
end listeprisen som grundlag for beregning af registreringsafgiften. Dermed kan de også tilbyde lavere beskatningsgrundlag for en leaset fri bil, end beskatningsgrundlaget for personer der kører i tilsvarende købte biler.

Siden 2017 er registreringsafgiften for leasingbiler, genberegnet til markedsprisen senest 4 måneder efter indkøbet.
En forhøjelse af registreringsafgiften ved denne genberegning har hidtil ikke forhøjet beskatningsgrundlaget for fri bil.

For nye leasingbiler der anskaffes fra den 1. februar 2020 bliver dette ændret, og en forhøjelse af registreringsafgiften til markedsprisen ved genberegningen, vil fremover også medføre forhøjet grundlag for beskatning af fri bil.

Ifølge lovforslaget skønnedes stramningen af reglerne at medføre at firmabiler i gennemsnit får forhøjet  beskatningsgrundlaget med ca. kr. 27.000. For en topskattebetaler vil det betyde en årlig merskat på ca. kr. 3.800.

Der vil være store forskelle på, hvor meget de enkelte bilmodeller stiger. Nogle biler forventes stort set ikke
påvirket, men beskatningsgrundlaget for andre modeller vil stige langt mere en kr. 27.000.

Lettelse for elbiler og pluginhybridbiler:

Elbiler og pluginhybridbiler får lettelse i skatten foreløbig for perioden fra 1. april – 31. december 2020.
I denne periode nedsættes beskatningsgrundlaget med i alt kr. 40.000. For en topskatteyder med en marginalskat på f.eks. 56 % giver dette en skattebesparelse på ca. kr.4.200 for perioden på ni måneder.

Mere information

Vil du have yderligere oplysninger, eller har du brug for råd og vejledning om skat, moms og afgifter, er du velkommen til at kontakte mig.

Jan H. Clausen

4 Vigtige Facts Om At vælge En Revisor.

  1. Jan H. Clausen

    Revisor Jan H. Clausen

     

    Hvorfor Vælge Mig?

Valg af en revisor er et vigtigt valg, fordi din virksomheds økonomi og din private økonomi har en stor betydning for din fremtid. Når du vælger mig som revisor vil vi få et tæt samarbejde fremover. Jeg hjælper og fører dig til fremtiden, med en stærk og solid økonomi.  1. Hvad Er Det Særlige Ved Mig Som Revisor?

Den store forskel på mig i forhold til andre revisorer, er at jeg selv løser samtlige opgaver personligt. Jeg kan håndtere mere komplekse problemstillinger vedrørende skat og regnskab og vejlede dig. Du får adgang til professionel assistance præcis når det behøves.  1. Hvem Kan Jeg Hjælpe?

Jeg kan hjælpe dig, uanset om du driver din virksomhed i enkeltmandform eller driver den i selskabsform.  1. Hvor Kan Jeg Hjælpe?

Jeg er fleksibel med hensyn til lokation. Jeg kan enten komme ud til dig i din virksomhed eller jeg kan yde dig min bedste service fra mit eget kontor. Jeg er ikke længere væk end din telefon.

 

JEG GIVER DIG TID TIL AT GØRE DET DU ER BEDST TIL

Som selvstændig erhvervsdrivende eller virksomhedsindehaver er der mange opgaver der kalder på din opmærksomhed i dagligdagen og tid er ofte en mangelvare. Jeg kan lette dig for mange administrative opgaver og stress, og give dig tid til at gøre det du er bedst til – det du i virkeligheden brænder for.

Regnskabs opgaver og bogførings opgaver hober sig let op og giver dig dårlig samvittighed. Opgaverne stjæler den tid, som skulle have været brugt på dine kerneopgaver. Jeg giver dig tid til at gøre det du i virkeligheden er bedst til – med god samvittighed.

RÅDGIVNING

Det er ofte en lang og krævende proces at sætte sig ind i og være ajour med momslove, skattelove og regnskabslove.

Der er mange muligheder relateret til økonomiske spørgsmål, f.eks. udarbejdelse af regnskaber, bogføring, afstemninger, skat, budgetter og personlig økonomi samt virksomhedsøkonomi.

Det er nødvendigt med en vis viden, hvis der skal træffes gode, kvalificerede beslutninger, der er optimale for din virksomheds fremtid. Du kender din virksomhed og jeg hjælper med resten.

SKATTE RÅDGIVNING

Jeg yder skattemæssig rådgivning bl.a. indenfor virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen for personligt ejede virksomheder og sambeskatning mv. for selskaber. Jeg står klar til at hjælpe dig, med min kompetencer indenfor skat.

ÅRSREGNSKAB & SELVANGIVELSE

For mange virksomheder er udarbejdelsen af årsregnskabet tung og besværlig. Både hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed eller en lidt større virksomhed, kan jeg hjælpe med udarbejdelse af årsregnskab efter årsregnskabs lovens bestemmelser, samt opgørelse af den skattepligtig indkomst. Jeg hjælper med udnyttelse af alle fradragsmuligheder og beregning af afskrivninger og sørger for, at dit regnskab er retvisende og forståeligt.

Der er mange opgaver at holde styr på som virksomhedsejer. Du skal bruge din tid på det vigtigste, det der er dine kerneydelser. Tid er ofte en mangelvare, og derfor tilbyder jeg hjælp til det administrative og giver dig bedre og mere tid til både virksomhed og familie.

BOGFØRING

Jeg tilbyder dig hjælp til bogføring. Mange af mine kunder overgiver den løbende bogføring til mig og behøver ikke at tænke mere på det. Slut med de lange aftener og tunge weekender med bogføring. Få professionel hjælp til gennemgang af din bogføring og vær tryg når der skal selvangives.

Med mine mere end 30 års erfaring samarbejder jeg direkte med indehavere og virksomheder i mange forskellige brancher til at få det bedste ud af deres virksomheder.

Professionel Service og Assistance. Jeg er kun et telefonopkald væk.

Ring nu på tlf.: 22 31 04 04

Jan H. Clausen

Læs mere på min hjemmeside: JHCrevision.dk

Besværlige opgaver løses.

Jan H. Clausen

Revisor Jan H. Clausen

Revisor tilbyder ekspertviden

Få rådgivning hos revisor med ekspertviden. Jeg tilbyder rådgivning om regnskaber samt moms- og skatterådgivning til virksomheder og deres indehavere. Jeg fokuserer på mine kunders behov og er med til at sikre at deres virksomheder får de bedst mulige resultater.

Jeg yder resultat orienteret assistance med alle regnskabsmæssige og skattemæssige opgaver, herunder: Årsregnskaber, Momsregnskab, Selvangivelser, Bogføring, Rådgivning og Skat.

Med mine mere end 30 års erfaring samarbejder jeg direkte med indehavere og virksomheder i mange forskellige brancher til at få det bedste ud af deres virksomheder.

Professionel Service og Assistance. Jeg er kun et telefonopkald væk.

Ring i dag på tlf.: 22 31 04 04

Jan H. Clausen

 

Læs mere på min hjemmeside: JHCrevision.dk